Helping people live better lives.

Samen met MDL-artsen, medisch specialisten en patiënten werken we aan het verbeteren van levens voor mensen die leiden aan een chronische maag-darm aandoening.

Waardegedreven zorg.

Geen mens is hetzelfde. Waardegedreven zorg betekent zorg leveren die aansluit bij de behoefte en wensen van de individuele patiënt. Door naar patiënten te luisteren en hen centraal te stellen, neemt de waarde van de geleverde zorg toe. Hierin wil Ferring duidelijk zichtbaar zijn.

Zo begon het ruim 70 jaar geleden.

Geen mens is hetzelfde. Waardegedreven zorg betekent zorg leveren die aansluit bij de behoefte en wensen van de individuele patiënt. Door naar patiënten te luisteren en hen centraal te stellen, neemt de waarde van de geleverde zorg toe. Hierin wil Ferring duidelijk zichtbaar zijn.

Naast een veilig en effectief geneesmiddel wil Ferring waarde toevoegen aan het zorgtraject.

Dit doen we door middel van samenwerking en goed op de hoogte te zijn van de behoeftes, belangen en ervaringen van alle betrokkenen. Wij kiezen hierbij voor een persoonlijke aanpak en zien het als onze verantwoordelijkheid om de MDL-zorg verder te brengen. Met onderzoek, geneesmiddelen en een nauwe samenwerking met artsen leveren wij aantoonbare meerwaarde aan het zorgproces.

Een goed voorbeeld van waardegedreven zorg is de onwikkeling van het eHealth-systeem ‘mijnIBDCoach’. Deze tool hebben we in nauwe samenwerking met MDL-artsen, verpleegkundigen en de patiëntenvereniging in 2014 ontwikkeld.

MijnIBDCoach bevordert de communicatie tussen arts en patiënt, stimuleert empowerment en reduceert ziekenhuisbezoeken en -opname.

Het succes van mijnIBDCoach blijkt uit een publicatie in het gerenommeerde tijdschrift ‘the Lancet’ en de nominatie voor de VBHC-prijs in 2017. Ferring heeft de regie en verantwoordelijkheid overgedragen aan de stichting mijnCoach. Na het overdragen is mijnIBDcoach inmiddels in 25 centra geïmplementeerd.

Voor meer informatie: www.stichtingmijncoach.nl

De opmars van gepersonaliseerde geneeskunde.

Van leeftijd tot lichamelijke gesteldheid en familiegeschiedenis: in de zorg proberen we steeds vaker de behandelkeuze te baseren op persoonlijke kenmerken dan alleen de diagnose. Inmiddels heeft personalized medicine, ofwel gepersonaliseerde geneeskunde, een enorme vlucht genomen. Zo maakt moderne diagnostiek het mogelijk om genetische, moleculaire en cellulaire kenmerken van een patiënt mee te nemen in de keuze voor een behandeling. Ook binnen de gastro-enterologie wordt in toenemende mate gestreefd naar maatwerk in de vorm van geïndividualiseerde behandelingen die rekening houdt met de verschillen tussen patiënten.

Neem contact met Ferring op

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons team of en lopende projecten? Of heeft u zelf een interessant voorstel voor samenwerking? Neem dan contact op met een van onze collega’s bij u in de buurt.

Wij zijn Ferring: Helping people live better lives