Old age IBD, fact or fairy tale?

Ouderen 12 september, 2023

Circa 20% van de IBD-populatie is 60 jaar of ouder en wordt beschouwd als ‘oudere IBD-patiënt’.

Door de toenemende incidentie en prevalentie van IBD bij gelijke levensverwachting na diagnose neemt het percentage ouderen met IBD toe.

“old age“IBD  heeft wel zijn eigen specifieke klinische karakteristieken. Bij “elderly-onset IBD” patiënten is de initiële diagnose gesteld vanaf het 60e (levens)jaar.

Door overlap met andere frequent voorkomende ziekten op oudere leeftijd, zoals diverticulitis, colorectaal carcinoom en ischemische colitis is er vaker sprake van een diagnostic delay bij “elderly –onset IBD” patiënten.

Elderly onset IBD heeft over het algemeen een milder fenotype. Bij de ziekte van Crohn is er bijvoorbeeld minder vaak sprake van fisteling en is de ziekte vaker alleen in het colon gelokaliseerd, bij colitis ulcerosa er vaker sprake van linkszijdige colitis.

De zorg voor de oudere IBD-patiënt wordt bemoeilijkt door co-morbiditeit en daarmee samenhangende polyfarmacie en mogelijk toegenomen operatierisico’s

Bijwerkingen van immunosuppressieve medicijnen worden vaker gerapporteerd.

Bovendien vermindert de immunologische functie met de leeftijd.

Deze feiten leiden in het algemeen tot het aanpassen van behandelingsstrategieën.

De redactieraad van IBD onPlay heeft deze animatie op basis van klinische inzichten praktische toepasbaarheid in combinatie met recente inzichten uit de literatuur, waaronder richtlijnen, samengesteld. De inhoud is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en heeft niet de intentie richtlijnen te vervangen of een eenduidig advies te geven in individuele situaties. Niets uit deze animaties mag op welke wijze dan ook gekopieerd worden zonder dat de redactieraad daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze animaties zijn in samenwerking tussen de redactieraad en FourCorners tot stand gekomen en mogelijk gemaakt door Ferring B.V.

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.