De oudere IBD patient en TNFα-remmers, een goed huwelijk?

IBD onPLAY 12 september, 2023

Kunnen we voor de groeiende groep oudere IBD-patiënten dezelfde richtlijnen voor TNFα-remmers hanteren, zoals die bepaald zijn na studies met gemiddeld aanmerkelijk jongere IBD-patiënten?

Hoewel oudere IBD-patiënten veelal worden geëxcludeerd in klinische trials, lijkt de effectiviteit van TNFα-remmers in epidemiologische studies niet te verschillen van die van jongere patiënten.

De incidentie van infecties en maligniteiten is bij oudere IBD-patiënten, die met anti-TNF behandeld worden, hoger dan de incidentie bij jongere IBD-patiënten.

Houd daarom, voor de start van de behandeling met TNFα-remmers, rekening met de volgende, deels leeftijdsgebonden, aspecten:

  • Polyfarmacie;
  • Co-morbiditeit;
  • Fysieke of mentale beperkingen;
  • Verminderd functioneren van het immuunsysteem in de oudere patiënt, respectievelijk vatbaarheid voor infectieuze ziektes;
  • Voorgeschiedenis van herpes zoster;
  • Voorgeschiedenis van hartfalen;
  • Voorgeschiedenis van maligniteit
  • En met een gemiddeld minder agressief beloop van IBD.

Bedenk hierbij dat bij oudere IBD-patiënten TNFα-remmers mogelijk kunnen leiden tot verergering van hartfalen en zeker tot een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen, zoals ernstige infecties, kanker en daarmee ziekenhuisopnames.

Dat wetende kunnen ook bij de (vitale) oudere patiënt de voordelen van immunosuppresieve therapie nog opwegen tegen de nadelen, na zorgvuldige individuele afweging of met veiliger medicatie het behandelen niet lukken zal.

De redactieraad van IBD onPlay heeft deze animatie op basis van klinische inzichten praktische toepasbaarheid in combinatie met recente inzichten uit de literatuur, waaronder richtlijnen, samengesteld. De inhoud is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en heeft niet de intentie richtlijnen te vervangen of een eenduidig advies te geven in individuele situaties. Niets uit deze animaties mag op welke wijze dan ook gekopieerd worden zonder dat de redactieraad daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze animaties zijn in samenwerking tussen de redactieraad en FourCorners tot stand gekomen en mogelijk gemaakt door Ferring B.V.

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.