Zoekresultaten voor

Coeliakie en andere gluten-gerelateerde aandoeningen

Deze eLearning richt zich aan de hand van casuïstiek op de epidemiologische achtergrond,diagnostisering, behandeling en belangrijkste aandachtspunten in de follow-up van patiëntenmet coeliakie. De eLearning is gebaseerd op de huidige kennis en richtlijn ‘Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen’. De auteur heeft geprobeerd een begrijpelijke, praktisch toepasbare eLearning te ontwikkelenmet klinisch relevante achtergrondinformatie, die behulpzaam kan zijn … Continued

Ouderen, frailty en immunosuppresieve therapie, een risk-benefit analyse

Oudere IBD-patiënten, een groep die steeds groter wordt, hebben een verhoogd risico op infecties en kanker. Dit geldt in het bijzonder kwetsbare (frail) ouderen.  Keuzes voor de immunosuppressieve behandeling met een ongunstiger bijwerkingenprofiel bij de oudere patiënten worden mede hierdoor bepaald. Het gebruik van immunosuppressieve of ontstekingsremmende biologische therapie alleen, maar vooral of in combinatie … Continued

De oudere IBD patient en TNFα-remmers, een goed huwelijk?

Kunnen we voor de groeiende groep oudere IBD-patiënten dezelfde richtlijnen voor TNFα-remmers hanteren, zoals die bepaald zijn na studies met gemiddeld aanmerkelijk jongere IBD-patiënten? Hoewel oudere IBD-patiënten veelal worden geëxcludeerd in klinische trials, lijkt de effectiviteit van TNFα-remmers in epidemiologische studies niet te verschillen van die van jongere patiënten. De incidentie van infecties en maligniteiten … Continued